Klaar met revalideren, en dan?

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie is het mogelijk dat u na uw verblijf in Reade (thuis)zorg en/of Wmo-voorzieningen nodig heeft om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren.

Het Adviesbureau biedt ondersteuning bij het aanvragen van deze (thuis)zorg en voorzieningen. Het Adviesbureau heeft een nauwe samenwerking met o.a. (thuis)zorgaanbieders en de Gemeente Amsterdam.

Ondersteuning bij het aanvragen van (thuis)zorg
De Zorgverzekeringswet regelt de (langdurige) zorg die u nodig kan hebben na ontslag, in de vorm van thuiszorg.

In de Wet langdurige zorg (Wlz) is permanent verblijf in een woonvorm, verpleeg- of verzorgingshuis geregeld. Het Adviesbureau ondersteunt u bij de aanvraag van:

  • Persoonlijke verzorging (bijvoorbeeld hulp bij wassen, douchen, aankleden of transfers);
  • Verpleging (bijvoorbeeld hulp bij laxeren/katheteriseren, wondzorg, injecties);
  • Verblijf in een woonvorm, verpleeg- of verzorgingshuis.

Ondersteuning bij het melden van problemen op het gebied van de Wmo
Casemanagers en productadviseurs, die deskundig zijn in de procedures van de Wmo, kunnen u (indien noodzakelijk) ondersteunen bij uw melding. Ook cliënten woonachtig buiten Amsterdam, kunnen met hun Wmo-melding bij ons terecht.

Het Adviesbureau ondersteunt u bij het vinden van oplossingen voor activiteiten die niet meer mogelijk zijn en die niet door mensen in uw netwerk kunnen worden overgenomen, o.a. op het gebied van:

  • Het huishouden;
  • Het gebruik van de huidige woning;
  • Vervoeren/verplaatsen binnen en/of buiten de woning;
  • Het vinden van een goede besteding van de dag;
  • Het op orde krijgen of houden van het dagelijkse leven.