Hoe ziet behandeling door het afasieteam eruit?

Het afasieteam van Reade bestaat uit een logopedist/afasietherapeut, klinisch linguïst, neuropsycholoog en een revalidatiearts. Deze deskundige specialisten hebben ervaring op het gebied van diagnostiek en behandeling bij mensen met afasie.

Er wordt specifiek gekeken naar de vraag die aan het team is gesteld. Dit kan een vraag zijn van u zelf, of van bijvoorbeeld een betrokken behandelaar of familie. Het afasieteam van Reade werkt volgens de laatste richtlijnen en is op de hoogte van de laatste behandelmethoden.

Het afasieteam richt zich op:

  • het verrichten van (aanvullende) diagnostiek op het gebied van taal en neuropsychologie,
  • het geven van een behandel- en/of communicatieadvies,
  • het evalueren van een lopende of afgeronde behandeling en/of
  • het verwijzen/adviseren met betrekking tot een geschikt (therapeutisch) vervolgtraject.

Op basis van eventueel al bekende therapiegegevens en de bevindingen die gedurende de afspraken voor intake en diagnostiek worden gedaan, zal het afasieteam komen tot een eenduidig advies, gericht op de uitgangsvraag. Deze uitkomsten koppelen we binnen twee weken na de intake mondeling en schriftelijk terug aan u en de betrokkenen. U kunt hierbij onder meer denken aan onderzoeksresultaten en een behandeladvies.