1e bezoek voorbereiden

U meldt zich bij de afsprakenbalie van uw behandellocatie. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument) mee te nemen. Als u medicijnen gebruikt, neemt u deze dan ook mee in de originele verpakking.