Kosten behandeling en eigen risico

Informatie over de kosten van uw behandeling en eigen risico vindt u hier. Of vraag ernaar bij de afsprakenbalie van uw behandellocatie.