Regelingen

Uw rechten en plichten

Rechten van cliënten zijn vastgelegd in wetgeving. Enkele voorbeelden hiervan zijn de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

Naast rechten heeft elke cliënt natuurlijk ook plichten. Zo wordt van u verwacht dat u uw behandelaars volledig informeert en dat u zo goed mogelijk meewerkt aan de behandeling. Ook bent u verplicht de kosten van de behandeling te betalen, via uw zorgverzekering.

Een tweede mening (second opinion)

Het kan voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over de gestelde diagnose of behandeling van uw behandelend arts. U kunt dan altijd een second opinion aanvragen bij een andere specialist.

U hebt van niemand toestemming nodig om een second opinion aan te vragen. Wel raden wij aan dit te bespreken met uw behandelend arts. Verder adviseren wij u om bij uw zorgverzekeraar na te gaan of de second opinion in uw geval wordt vergoed. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website NPCF.

Omgangsregels

Bij Reade gelden enkele omgangsregels. Zo hechten we veel belang aan een veilige en prettige sfeer, en tolereren we geen gedrag dat daarmee in strijd is. Als iemand bedreigt, scheldt, discrimineert, seksueel of gewelddadig gedrag vertoont, nemen we maatregelen. Dat kan variëren van een waarschuwing tot een toegangsverbod.