Het behandeltraject

U bezoekt Reade Reumatologie omdat u bent doorverwezen met de vraag of u al dan niet een reumatische aandoening hebt. Dit betekent dat de reumatoloog eerst onderzoek verricht naar de oorzaak van uw klachten. Hieronder leest u welke fases u doorloopt voor het vaststellen van uw diagnose en de daaropvolgende bijpassende behandeling.

Verwijzing en afspraak

U hebt een verwijsbrief van uw huisarts of een andere specialist gekregen. Een eerste afspraak met de reumatoloog maakt u via MijnReade of telefonisch via 020 5896 589. U ontvangt een afspraakbevestiging en een algemene folder met praktische informatie. In deze folder leest u onder andere wat u mee moet nemen tijdens uw eerste bezoek aan Reade. Plan hier uw eerste bezoek aan onze locatie Dr. Jan van Breemenstraat.

1e bezoek

Bij uw eerste bezoek aan de locatie Dr. Jan van Breemenstraat meldt u zich eerst bij de inschrijfbalie (naast de receptie). Zij maken uw registratie compleet en verwijzen u naar de juiste wachtkamer van de reumatoloog. Het kan zijn dat u behandeld wordt door een arts in opleiding, die gesuperviseerd wordt door een reumatoloog.

Screening

Uw eerste afspraak met de reumatoloog wordt ook wel een eerste consult genoemd. Tijdens dit consult onderzoekt de reumatoloog wat er aan de hand is. Het is mogelijk dat u aansluitend aan uw afspraak aanvullende onderzoeken krijgt bij het laboratorium voor bloedafname en/of de röntgenafdeling voor bijvoorbeeld een echo of een röntgenfoto. Als de diagnose (de aandoening) direct gesteld kan worden, krijgt u uitleg over de aandoening en het vervolgtraject.

Behandeling

Ongeveer drie weken na uw eerste afspraak plannen wij een tweede afspraak (tweede consult) met de reumatoloog. Tijdens dit gesprek bespreekt de arts met u de uitslagen van de ingezette onderzoeken en de mogelijke diagnose. Indien er geen reumatische aandoening is vastgesteld, wordt u terugverwezen naar uw huisarts of een andere specialist. Indien de diagnose reuma wordt gesteld, biedt Reade Reumatologie diverse behandeltrajecten, afhankelijk van welke vorm van reuma u heeft. Deze behandeltrajecten worden ook wel zorgpaden genoemd. In een zorgpad hebben betrokken zorgverleners met elkaar afgesproken welke zorgverlener op welk moment welke acties onderneemt.