Behandelen volgens de laatste wetenschappelijke inzichten

Reade Revalidatie investeert veel in wetenschappelijk onderzoek. Daardoor zijn wij in staat om de kwaliteit en effectiviteit van onze behandelprogramma’s continu te verhogen. Ook levert het nieuwe kennis en inzichten op die kunnen leiden tot nieuwe behandelmethoden. Ons wetenschappelijk onderzoek staat in direct contact met de behandelpraktijk. Dit betekent dat vragen uit de behandelpraktijk worden vertaald naar onderzoek en de onderzoeksresultaten direct weer worden vertaald naar de praktijk. Wetenschappelijk onderzoek gebeurt vaak in samenwerking met VUmc, AMC en VU Bewegingswetenschappen.

We hebben momenteel drie onderzoekslijnen:

  • Neurorevalidatie.
  • Dwarslaesie en aangepast sporten.
  • Pijn- en reumarevalidatie.

De focus ligt hierbij op het transparant maken en verbeteren van de kwaliteit van de behandeling.