De behandelaanpak

Elke cliënt een eigen team specialisten

Tijdens de behandeling krijgt de cliënt te maken met verschillende specialisten die nauw met elkaar samenwerken. Zij vormen het behandelteam. Deze zogeheten interdisciplinaire aanpak is onmisbaar bij complexe problemen. De revalidatiearts bepaalt welke teamsamenstelling het beste bij de situatie past en is eindverantwoordelijk voor de behandeling. Eerst wordt onderzocht welke beperkingen de cliënt tegenkomt in het dagelijks leven, welke problemen dit oplevert en bovenal wat de mogelijkheden, behoeften en wensen zijn. De uitkomsten vormen de kern van het behandelplan.

Alle behandelingen vinden plaats volgens onze vier kernprincipes:
  • Vraaggericht. De zorgvraag van de cliënt is leidend.
  • Doelgericht. Gericht op de doelen die samen met de cliënt en zijn omgeving zijn bepaald.
  • Evidence based. Altijd volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.
  • Interdisciplinair. Verschillende specialisten zijn vertegenwoordigd in het behandelteam. Hierdoor is alle benodigde deskundigheid en ervaring gebundeld, zodat zo adequaat mogelijk tegemoet kan worden gekomen aan de (complexe) zorgvraag van de cliënt.

Gedurende het behandeltraject wordt gebruikgemaakt van een specifieke vorm van behandelcommunicatie die erop gericht is alle stappen in nauwe samenspraak met de cliënt én zijn omgeving te zetten.

Brugfunctie naar de maatschappij

Tijdens het behandelprogramma is er ruim aandacht voor arbeid, onderwijs, vrijetijdsbesteding en sport. Ons gebouw biedt tal van faciliteiten die het mogelijk maken om in een veilige omgeving aan de slag te gaan met deze thema’s. Zo beschikt het gebouw over een verwarmd zwembad, een grote sportzaal, fitnessruimtes en een oefentuin die grenst aan het Vondelpark.

Ook kunnen cliënten tijdelijk verblijven in de Reade-proefwoning. Deze woning wordt ingezet als de cliënt behoefte heeft aan het opdoen van ervaring met zelfstandig wonen, maar ook als de cliënt vragen heeft met betrekking tot de haalbaarheid van zelfstandig wonen. In de woning wordt het (toekomstige) dagelijks leven van de cliënt nagebootst. Specifieke doelen van het verblijf in de woning zijn onder andere het toetsen en trainen van zelfredzaamheid, het opdoen van ervaring en inzicht verkrijgen in het eigen functioneren.