Wie komt in aanmerking voor behandeling?

Kinderen, jongeren of volwassenen met een beenamputatie kunnen in aanmerking komen voor medisch specialistische revalidatie bij Reade. Dit kan zowel voorafgaand aan de amputatie, in de eerste fase erna als langer na de amputatie. U krijgt de juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plaats, van een deskundig, nauw samenwerkend, multidisciplinair behandelteam. Het doel is optimaal herstel van uw functioneren, zelfredzaamheid en weer kunnen deelnemen aan voor u belangrijke activiteiten.

U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of een medisch specialist.