Welk behandeltraject doorloopt u?

Reade is er voor mensen met artrose in één of meerdere gewrichten, met als hoofdklacht heup- en/of knieartrose maar ook handartrose. Na verwijzing door uw huisarts of medisch specialist naar Reade wordt een uitgebreid onderzoek verricht door een reumatoloog en een revalidatiearts. Dit onderzoek bestaat het maken van röntgenfoto’s, bloedonderzoek en eventueel meten van onder andere spierkracht in het klinimetrielaboratorium. Ook nemen wij een aantal vragenlijsten bij u af. Na dit onderzoek krijgt u een advies. Het advies kan bestaan uit de volgende mogelijkheden:

  • Terugverwijzing naar uw huisarts.
  • Doorverwijzing naar een eerstelijns (fysio)therapeut binnen het ReumaNetAmsterdam.
  • Doorverwijzing naar het artroseteam van Reade.
  • Advies consult bij de orthopeed.

De behandeling door het artroseteam is bedoeld voor mensen met knie- en/of heupartrose met complexe problematiek, vanwege:

  • De aanwezigheid van nevenaandoeningen (comorbiditeit), zoals hart- en longaandoeningen, diabetes mellitus type 2 of overgewicht en psychosociale aandoeningen zoals depressie of chronische pijn.
  • De ernst van de pijnklachten.
  • De aanwezigheid van artrose in andere gewrichten, zoals handen of voeten (gegeneraliseerde artrose).
  • Het vergevorderde stadium van artrose, waarbij het streven is om een knie- en/of heupvervangende operatie uit te stellen.

Het belangrijkste doel van het team is de uitvoering van dagelijkse activiteiten te verbeteren. De behandeling richt zich op het verbeteren van de kennis over artrose, het leren omgaan met artrose en het volgen van een intensief trainingsprogramma. Samen met u stellen wij het behandelplan op met tijdsgebonden doelen. Aan het eind van de behandeling vindt een korte evaluatie plaats. Deze bestaat uit een looptest en een vragenlijst.