Welke voorlichtingsbijeenkomsten zijn er?

Meerdere malen per jaar wordt een multidisciplinaire voorlichtingscursus gegeven. Indien er sprake is van handartrose, kan het handenteam - bestaande uit een revalidatiearts, plastisch chirurg en handtherapeuten - worden ingeschakeld. Ook kan een patiënt doorverwezen worden naar een specialist buiten het artroseteam, zoals een podotherapeut, psycholoog of orthopedisch chirurg voor advies of behandeling.

  • Voorlichtingscursus: cursus van vier bijeenkomsten. De cursus richt zich op het vergroten van de kennis over artrose en de behandelmogelijkheden.
  • Intensief trainingsprogramma: programma van twaalf weken waarbij wij groepsgewijze voorlichting en training combineren. Het trainingsprogramma heeft als doel uw bewegingsmogelijkheden te verbeteren.
  • Individuele behandeling: behandeling bij één of meerdere leden van het artroseteam. De duur van de behandeling hangt af van de ernst van de problematiek.

 Twee jaar na uw bezoek aan de artroseteam roepen wij u op voor een nacontrole. Tijdens deze controle nemen we dezelfde onderzoeken en metingen af als tijdens uw eerste bezoek.