De behandeling in het kort

Revalideren is gericht op de toekomst, op het vinden van mogelijkheden en op het vergroten van de kwaliteit van leven. Onze behandelaars zijn deskundig op hun vakgebied en jij bent deskundig op het gebied van je eigen lichaam en (dagelijks) leven. Wij bieden advies en behandeling en we nodigen jou uit om een actieve bijdrage te leveren aan de revalidatiebehandeling.

Het behandeltraject

Onderdeel van de revalidatie is een voorlichtingsmodule, bestaande uit twee bijeenkomsten voor je ouder(s) en voor jou. Daarnaast start een intensieve observatie- en behandelmodule in het interdisciplinaire team. Je maakt kennis met de psycholoog, de maatschappelijk werker, de fysiotherapeut en de ergotherapeut. Deze brengen eerst jouw algemeen functioneren in kaart: lichamelijk (bijvoorbeeld spierkracht, conditie en belastbaarheid) en mentaal (bijvoorbeeld hoe jij in elkaar zit en wat je valkuilen zijn), maar ook jouw omgeving (bijvoorbeeld hoe is je relatie met familie en vrienden). Samen met jou probeert het team duidelijk te krijgen waarom er pijnklachten zijn, hoe jij hier mee omgaat, wat de klachten in stand houdt en welke gevolgen dit heeft voor jouw leven.

Je werkt in het poliklinische behandeltraject met de verschillende behandelaren aan persoonlijke doelen te, zoals:

  • Stapsgewijs opbouwen van activiteiten.
  • Meer bewegen.
  • Leren respecteren van grenzen (luisteren naar jezelf, ‘nee’ durven zeggen).
  • Veranderen van gedachten en gedragingen die de klachten in stand houden.
  • Oppakken van normale dagbesteding zoals school en sport. 
  • Zorgen voor voldoende ontspanning en op tijd rust nemen.
  • Toepassen van ergonomische principes in het dagelijks leven (lopen, zitten, tillen).
  • De regie over het eigen leven nemen en zelf oplossingen bedenken.

Het nazorgtraject

In het nazorgtraject maken we afspraken over welke begeleiding jij, je ouders en de omgeving eventueel (nog) nodig hebben om het resultaat van de behandeling te behouden.