Het behandelteam

Tijdens de behandeling krijg je te maken met een team van verschillende specialisten. De revalidatiearts geeft leiding aan dit team. Het team kan bestaan uit: fysiotherapeut, ergotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, maatschappelijk werker en psychomotore therapeut.