Hoe ziet het aanmeldproces er uit?

Uit ons onderzoek blijkt dat de helft van de mensen die onze voorlichtingsbijeenkomst bezoekt ook daadwerkelijk in behandeling komt. Daarom hebben wij het aanmeldingstraject in verschillende fases opgedeeld.

Fase 1: aanmeldfase
U of uw verwijzer meldt u aan voor een pijnrevalidatie behandeling. Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor de verplichte voorlichtingsbijeenkomst. 

Fase 2: voorlichtingsfase
Na de voorlichtingsbijeenkomst weet u wat pijnrevalidatie is en heeft u een indruk van hoe de behandeling bij Reade eruit ziet. U maakt de keuze of u wel of niet door wilt gaan met de behandeling. Het is goed mogelijk dat u na de bijeenkomst besluit dat onze behandeling niet voor u geschikt is.  

Fase 3: beoordelingsfase
Als u na de voorlichtingsbijeenkomst besluit om door te gaan, ontvangt u binnen een paar werkdagen een online vragenlijst. U vult deze vragenlijst in en stuurt de ingevulde lijst terug naar Reade. De revalidatiearts beoordeelt uw testresultaten. Afhankelijk van deze beoordeling ontvangt u een uitnodiging voor een screenings dag of een beoordelingsgesprek.

Fase 4: screeningsdag of beoordelingsgesprek
De screenings dag bestaat uit een gesprek met een revalidatiearts en een psycholoog. Daarnaast neemt ons klinimetrie lab verschillende testen bij u af. Na deze dag wordt bepaald of u in aanmerking komt voor het behandeltraject. Wordt u uitgenodigd voor het beoordelingsgesprek dan heeft u één gesprek met onze revalidatiearts. Na dit gesprek kan worden besloten dat u alsnog een screenings dag krijgt of dat ons behandeltraject niet  voor u geschikt is.

Wanneer u alle fasen heeft doorlopen en tijdens de screeningsdag hoort dat u bij Reade in behandeling komt, betekent dit dat u 'Pijnrevalidatie Basis' gaat volgen. Dit programma duurt ongeveer 12 - 14 weken. Afhankelijk van uw ervaringen tijdens Pijnrevalidatie Basis en uw hulpvraag gaat u na de Basis door met Pijnrevalidatie Vervolg of stopt u met de behandeling. De duur van Pijnrevalidatie Vervolg is afhankelijk van uw hulpvraag en behandeldoelen. Uw behandeling vindt voornamelijk plaats in groepsvorm, maar er vinden ook individuele gesprekken plaats.

Locatie: De behandelingen vinden plaats op de locatie Dr. Jan van Breemenstraat.