Wat is ons behandelaanbod?

We bieden mogelijkheden voor poliklinische revalidatie. De behandeling voldoet aan de Zorgstandaard Chronische Pijn,  is multidisciplinair en wordt uitgevoerd onder leiding van een revalidatiearts of physician assistant. Eerst worden uw mogelijkheden, beperkingen en wensen in kaart gebracht. Op basis daarvan stellen wij samen met u het revalidatieprogramma vast en doen we er alles aan doen om problemen in het dagelijks leven te verminderen of weg te nemen. 

Zoals eerder benoemd, richt de pijnrevalidatie zich in eerste instantie op het optimaliseren van de omstandigheden voor herstel, door middel van het doorbreken van de gevolgen van de klachten. Daarnaast treedt bij veel mensen na verloop van tijd klachtenvermindering op.

Basisprogramma:

 • Het basisprogramma is verspreid over 4 maanden
 • U komt gemiddeld 1 a 2 keer per week naar Reade                
 • Afspraken worden gepland tussen 9.00-17.00
 • De behandelingen zijn in groepsvorm met aanvullend individuele gesprekken
 • De behandelingen vinden plaats op een van de hoofdlocaties van Reade: 
  Dr. Jan van Breemenstraat 2.

Het basisprogramma bestaat uit een aantal vaste modules, onder andere gericht op voorlichting over chronische pijn (wij adviseren u om iemand mee te nemen naar deze bijeenkomsten); bewegen/lichaamsbewustwording; en het in kaart brengen van de gevolgen van de klachten. U wordt begeleid door een coach.

Naast het ontvangen van informatie over chronische pijn en lotgenotencontact wordt u uitgedaagd uw eigen gedrag (gewoontes) te overwegen en te experimenteren met nieuw gedrag dat een positieve invloed heeft op uw klachten en functioneren.

 • Na Pijnrevalidatie Basis is er voor de revalidanten die verder willen werken aan het toepassen van nieuw gedrag een vervolgbehandeling mogelijk: Pijnrevalidatie Vervolg.
 • Pijnrevalidatie Vervolg bestaat uit het volgen van modules en individuele gesprekken.
 • De keuze van de modules en de duur van de behandeling wordt bepaald door uw hulpvraag en hoofddoelen.
 • Enkele voorbeelden zijn modules op het gebied van bewegen, lichaamsbewustwording en ontspanning, communicatie, planning en acceptatie.

De inhoud van dit programma bespreekt u met uw coach en het team.