Wie komt in aanmerking voor behandeling?

Volwassenen die door een ziekte, ongeval of aangeboren aandoening beperkt zijn geraakt, kunnen in aanmerking komen voor medisch specialistische revalidatie bij Reade Revalidatie. Na voorlichting en screening kan de indicatie voor pijnrevalidatie gesteld worden. U krijgt dan de juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plaats, van een deskundig, nauw samenwerkend, multidisciplinair behandelteam. De behandeling wordt uitgevoerd onder leiding van een revalidatiearts of physician assistant. Het doel is optimaal herstel van uw functioneren, zelfredzaamheid en weer kunnen deelnemen aan voor u belangrijke activiteiten. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of een medisch specialist.

Om van de pijn af te komen, hebben mensen vaak veel geprobeerd. Denk aan het slikken van pijnstillers en het volgen van fysiotherapie / manuele therapie of alternatieve behandelingen. Soms zien mensen pijnrevalidatie als laatste redmiddel. Het is daarom belangrijk dat u van te voren weet of een pijnrevalidatie behandeling bij u past. 

In eerste instantie richt de pijnrevalidatie zich op verbetering van uw dagelijks leven. Het doel van de revalidatie is het optimaliseren van de omstandigheden voor herstel, door middel van het doorbreken van de gevolgen van de klachten. Met andere woorden, de kans zo groot mogelijk maken dat uw lichaam (geheel of gedeeltelijk) tot herstel kan komen. Dit vanuit de veronderstelling dat herstel van de klacht (waaronder pijn) plaats kan vinden als de omstandigheden daarvoor optimaal worden gemaakt.

Bij veel mensen treedt na verloop van tijd klachtenvermindering op. Aangezien het ontstaan van chronische pijn complex is en er vaak geen duidelijke (medische) oorzaak (meer) aan te wijzen is, kunnen we afname van de pijn door pijnrevalidatie niet garanderen. Om er zeker van te zijn dat ons behandeltraject geschikt voor u is, nodigen wij u na aanmelding eerst uit voor de verplichte voorlichtingsbijeenkomst.
> Lees hier meer over deze verplichte bijeenkomst.

U komt in aanmerking voor pijnrevalidatie wanneer u:

 • U langer dan 3 maanden pijn heeft.
 • U whiplashklachten heeft die langer dan 6 maanden bestaan.
 • De pijnklachten zich in het bewegingsapparaat bevinden
 • De pijnklachten op de voorgrond staan.
 • U al dingen heeft geprobeerd om van de pijn af te komen, zoals het gebruiken van pijnmedicatie of behandeling bij de pijnpoli; het volgen van fysiotherapie / manueel therapie of alternatieve behandelingen.
 • U de Nederlandse taal beheerst. 

U komt niet in aanmerking wanneer u:

 • Vermoeidheidsklachten heeft zonder pijn.
 • Gediagnosticeerde conversie heeft of functionele klachten.
 • De wens hebt voor verdere diagnostiek (zoals MRI onderzoek).
 • De wens heeft voor een behandeling gericht op pijnbestrijding.
 • De Nederlandse taal niet beheerst. 
 • Jonger bent dan 18 jaar (kijk op de website bij chronische aspecifieke pijn bij kinderen/jongeren) of ouder dan 70 jaar.

In de volgende situaties kunt u mogelijk niet in behandeling komen:

 • Als u eerder een pijnrevalidatieprogramma hebt doorlopen zonder duidelijk effect.
 • Als bij u psychiatrische klachten op de voorgrond staan.
 • Als er sprake is van verslaving.
 • Als u zwanger bent.