Wat doen wij?

Om de zorg en dienstverlening van Reade te verbeteren heeft de cliëntenraad als belangrijkste taak het uitbrengen van (gevraagd- en ongevraagd) advies aan de Raad van Bestuur van Reade.

In deze adviezen stellen wij meestal verbeterpunten aan de orde die vanuit cliëntperspectief de dienstverlening kunnen optimaliseren. Hiervoor zijn we constant bezig om het beleid en de zorg te helpen verbeteren.

Voor onze adviezen putten wij ondermeer uit:

  • tevredenheidsonderzoeken
  • (spiegel)gesprekken op maat
  • exitinterviews met de cliënt

De resultaten van deze evaluaties vormen de leidraad voor onze adviezen. Daarnaast bekijken we de door de cliënt ingebrachte tips, klachten en meldingen van incidenten.

De Cliëntenraad functioneert met haar adviezen als spreekbuis voor de cliënt binnen Reade. Naast deze input van cliënten, nemen wij ook altijd de input van medewerkers -opmerkingen, tips en adviezen- en natuurlijk onze eigen ervaringen en waarnemingen, ter harte.