Wat zijn onze kernonderwerpen?

Onze kernonderwerpen zijn:

  • Positie van de cliënt
  • Kwaliteitszorg en -bewaking
  • Beleid dat direct met het welzijn van de cliënt te maken heeft, zoals verzorging, wachtlijsten en bejegening
  • Klachtenbehandelingprocedure
  • Belangrijke wijzigingen in de organisatie
  • Nieuw- en verbouw
  • Benoeming van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht
  • Begroting en jaarrekening

De cliëntenraad is overigens niet het aanspreekpunt voor individuele problemen en/of klachten. Hiervoor kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.