Welk wetenschappelijk onderzoek vindt er plaats?

Reade zet als eerste revalidatiecentrum in Nederland elektrostimulatie in als behandelmethode bij mensen met een dwarslaesie. Elektrostimulatie is een manier om via elektrische prikkels door de huid heen, zenuw- en/of spiervezels te stimuleren, waardoor spieren geactiveerd kunnen worden. Reade baseert zich hierbij op de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen en voert ook zelf wetenschappelijk onderzoek uit.

Er lopen momenteel drie onderzoekslijnen bij Reade, waaronder een lijn dwarslaesie en aangepast sporten.