Wie komt in aanmerking voor behandeling?

Kinderen, jongeren of volwassenen met een dwarsleasie kunnen in aanmerking komen voor medisch specialistische revalidatiebehandeling bij Reade. Wij bieden behandeling voor zowel een incomplete als complete dwarslaesie, acute, chronische en secundaire problematiek. U krijgt de juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plaats, van een deskundig, nauw samenwerkend, multidisciplinair behandelteam. Het doel is optimaal herstel van uw functioneren, zelfredzaamheid en weer kunnen deelnemen aan voor u belangrijke activiteiten.

U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of een medisch specialist.