Hoe ziet de behandeling met elektrostimulatie er uit?

Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van doelen waarbij elektrostimulatie ingezet wordt binnen Reade.

Complicaties voorkomen

 • Decubitus voorkomen en herstel van decubitus bevorderen
  Ongeveer 85% van de mensen met een dwarslaesie krijgt één of meerdere malen in het leven te maken met doorlig/zitwonden (decubitus). Meestal betekent dit een opname in het ziekenhuis en/of revalidatiecentrum en een enorme terugval, zowel mentaal als fysiek. Door middel van elektrostimulatie probeert Reade het herstel van decubitus te bevorderen en het ontstaan van decubitus te voorkomen. Door het gebied rondom de wond(en) te stimuleren, neemt de doorbloeding en spiermassa toe en zal dit het herstel bevorderen.
 • Spasticiteit verminderen en/of beïnvloeden
  Spasticiteit als gevolg van een dwarslaesie kan zowel positieve als negatieve invloeden hebben. Vooral bij negatieve invloeden, denk aan pijn, wonden door schuifkrachten en problemen bij het bewegen, is het wenselijk deze spasticiteit te verminderen en/of te beïnvloeden. Onderzoek heeft aangetoond dat elektrostimulatie spasticiteit kan verminderen en/of beïnvloeden. Door 1-2 uur per dag te stimuleren, kan de spasticiteit tot wel 24 uur verminderd/beïnvloed worden. Door de spasticiteit te verminderen, kan deze bewuste spieraansturing beter zichtbaar worden. Natuurlijk is het in alle gevallen belangrijk dat u het juiste stimuleringsprogramma gebruikt. Reade gaat graag met u op zoek naar het beste programma voor u.
 • Lage bloeddruk beïnvloeden
  Mensen met een hoge dwarslaesie hebben vaak vlak na het ontstaan van de dwarslaesie een lage bloeddruk. Dit komt doordat de bloedvaten onder het laesieniveauopen gaan staan. Ook het ontbreken van spieractiviteit, de spierpompfunctie werkt niet langer, speelt een grote rol hierbij. Door middel van elektrostimulatie worden de spieren geactiveerd en daarmee ook de spierpompfunctie. Hierdoor wordt er meer bloed teruggepompt naar het hart, waardoor de bloeddruk stijgt.
 • Energieverbruik vergroten en daardoor mogelijk overgewicht voorkomen
  Iemand met een dwarslaesie die zich zittend verplaatst, verbruikt bij bewegen, maar ook in rust minder energie dan iemand die lopend verplaatst. Dit betekent dat een persoon met een dwarslaesie om hetzelfde aantal calorieën te verbranden, veel meer moet sporten/bewegen omdat alleen de armen gebruikt kunnen worden. Voor iemand met een hoge laesie, waarbij ook de armen aangedaan zijn, is de calorieverbranding nog moeizamer. Door middel van elektrostimulatie kunnen de been- en armspieren toch geactiveerd worden om zo het energieverbruik te vergroten. Reade biedt een combinatie van handbiken én elektrostimulatie van de benen aan, zodat zowel been- als arm-arbeid geleverd wordt.

Fitheid vergroten

 • Fysieke fitheid verbeteren
  Fysieke fitheid is de samenhang tussen uithoudingsvermogen, kracht, lenigheid en coördinatie. De belangrijkste indicator voor fitheid is het uithoudingsvermogen. Binnen de revalidatie is fysieke fitheid een voorwaarde om mobiliteit en zelfstandigheid te herwinnen. Bij een grote fysieke fitheid ben je meer belastbaar en kan je de dagelijkse activiteiten beter aan. Elektrostimulatie kan helpen om de spieren van benen en armen te activeren en zo de fysieke fitheid te verbeteren.
 • Mentale fitheid verbeteren
  Naast het verbeteren van de fysieke fitheid, ziet Reade ook het effect van elektrostimulatie op de mentale fitheid. Vooral mensen met een hoge laesie die weinig mogelijkheden hebben zich fysiek in te spannen, voelen zich mentaal beter na een trainingssessie met elektrostimulatie. Het gevoel en het zien van het bewegen van armen/benen geeft een voldaan gevoel en geeft ook het gevoel dat er daadwerkelijk een inspanning geleverd is. Daarnaast komen er bij ieder mens tijdens een fysieke inspanning hormonen vrij die een ‘gelukkig’ gevoel geven. Dit effect van elektrostimulatie moet zeker niet onderschat worden en geeft een extra motivatie elektrostimulatie ook na de revalidatieperiode bij Reade door te zetten.

Functioneel herstel bevorderen

 • Bij een incomplete laesie is het mogelijk functioneel herstel te bevorderen met behulp van elektrostimulatie. Hierbij is belangrijk dat de cliënt in staat is de spier(en) motorisch aan te sturen. Door middel van elektrostimulatie kan het bewust aansturen van de spier(en) geoefend worden tijdens actieve oefeningen onder begeleiding van de (fysio)therapeut.