Het aanmeldingsproces

Verwijzers kunnen, zodra ze verwachten dat een kind in aanmerking komt voor het Beestenfeest, het kind aanmelden bij Reade. 

Ook ouders zelf kunnen zich melden voor een screening. Er wordt altijd een advies opgevraagd van een behandelend arts/therapeut, door onszelf of via de ouders. Na aanmelding volgt op korte termijn een screening door onze revalidatiearts en een ergotherapeut. De screening duurt gemiddeld een uur. Hierna wordt zo snel mogelijk besloten of het kind in aanmerking komt voor het Beestenfeest en zo ja, wanneer dan. Eventueel wordt het kind op een wachtlijst geplaatst voor een later moment in het (volgend) jaar.