Rol van de ouders

Van de ouders verwachten we dat ze thuis het kind stimuleren om de aangedane arm zoveel mogelijk te gebruiken. Het kind hoeft thuis geen sling om. Wel krijgt hij/zij een 'huiswerkblad' mee waar voldoende ideeën op staan om de aangedane arm extra te stimuleren. We maken video-opnames die we op een usb-stick zetten zodat ouders thuis ook kunnen kijken wat hun kind al kan en hoe het kind dit thuis kan toepassen. We organiseren momenten waarop de ouders achter het one-wayscreen op de groep kunnen meekijken. Voor en na de groep kunnen de ouders kort overleggen met de therapeuten. Ook via een contactschriftje hebben begeleiders en ouders onderling uitwisseling over hoe het gaat en wat er geoefend kan worden. Ouders ondertekenen een ‘intentieverklaring’ voor het aangaan van deze intensieve therapievorm met hun kind.