Vervoer

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het halen en brengen van hun kind. Er kan eventueel samen met ouders van mytylschoolkinderen gekeken worden op welke manier het vervoer van hun kind naar de Dr. Jan van Breemenstraat en naar school georganiseerd kan worden.