Hoe ziet de behandeling eruit?

We bieden mogelijkheden voor zowel poliklinische als klinische revalidatie. De behandeling is multidisciplinair en wordt uitgevoerd onder leiding van een revalidatiearts of physician assistant. Eerst worden de mogelijkheden, beperkingen en wensen in kaart gebracht. Op basis daarvan stellen wij samen met u het revalidatieprogramma vast en doen we er alles aan om problemen in het dagelijks leven te verminderen of weg te nemen. Het doel van de revalidatiebehandeling is dat u uw activiteiten zo optimaal mogelijk kunt hervatten met een goede kwaliteit van leven.

Binnen de diagnose hartaandoeningen biedt Reade de volgende behandeling(en):