Welk behandeltraject doorloopt u of uw kind?

Hieronder leest u welke fases u / uw kind doorloopt voor het vaststellen van uw diagnose en de daaropvolgende bijpassende behandeling.

Verwijzing en afspraak

U hebt/ uw kind heeft een verwijsbrief van uw huisarts of een specialist gekregen. Een eerste afspraak met een gespecialiseerde kinderarts-reumatoloog maakt u via Reade.nl of telefonisch via 020 589589. U ontvangt een afspraakbevestiging en een algemene folder met praktische informatie. In deze folder leest u onder andere wat u mee moet nemen tijdens uw eerste bezoek aan Reade. Plan hier uw eerste bezoek aan onze locatie Dr. Jan van Breemenstraat.

Aanmelden

U meldt zich op de dag van uw eerste afspraak met de kinderarts-reumatoloog bij de inschrijfbalie. Zij maken uw registratie compleet en verwijzen u naar de juiste wachtkamer van de kinderarts-reumatoloog. Het kan zijn dat u gezien wordt door een arts in opleiding, die gesuperviseerd wordt door een kinderarts-reumatoloog.

Screening

Uw eerste afspraak met de kinderarts-reumatoloog wordt ook wel een eerste consult genoemd. Tijdens dit consult onderzoekt de kinderarts-reumatoloog wat er aan de hand is. Bij het vermoeden op jeugdreuma /JIA zal er aanvullend laboratorium onderzoek en beeldvormend onderzoek worden gedaan zoals echografie of röntgenfoto’s. Soms wordt ook aanvullend een MRI gemaakt. Ook wordt een consult bij de oogarts aangevraagd om een eventueel bijkomende oogontsteking uit te sluiten. Afhankelijk van de symptomen en klachten wordt dan al gestart met pijn en ontsteking onderdrukkende medicijnen.

Behandeling

3-4 Weken na uw eerste afspraak plannen wij een tweede afspraak (tweede consult) met de kinderarts-reumatoloog. Tijdens dit gesprek bespreekt de arts met u en uw kind de uitslagen van de ingezette onderzoeken en of er wel of niet sprake is van jeugdreuma /JIA. Voor JIA bestaat nog geen genezende behandeling. De behandeling van JIA is er op gericht elke vorm van ziekteactiviteit (zoals gewrichtsontsteking, peesontsteking, oogontsteking) te onderdrukken en daarmee gewrichtsschade of oogschade op lange termijn te voorkomen. De behandeling richt zich ook op het verminderen van pijn, vermoeidheid en op het kunnen (blijven) deelnemen aan normale activiteiten als naar school gaan, sporten en afspreken met vrienden.

De behandeling van JIA bestaat uit een combinatie van het nemen van medicijnen (verschillende soorten pillen, soms met injecties of infusen) en het leren omgaan met de gevolgen van ontstoken pezen en gewrichten. Er is veel aandacht voor het passend maken van de therapie, zodat de patiënt het kan volhouden om langdurig medicijnen te gebruiken. Betrokkenheid van de ouders en de patiënt bij de besluitvorming over de therapie is heel belangrijk. Daarnaast is er veel aandacht voor adviezen hoe om te gaan met het hebben van jeugdreuma/JIA. Het is belangrijk dat kinderen zich ondanks de ziekte goed kunnen ontwikkelen en kunnen meekomen met leeftijdsgenoten. Als kinderarts-reumatoloog werken we intensief samen met reumaverpleegkundigen, de Reade apotheek en het Reade multidisciplinaire revalidatieteam voor kinderen en jongeren met .

De medicijnen geven we zolang als de ziekte actief is. Wanneer de ziekte voor een langere periode (6-12 maanden) niet actief meer is, wordt geprobeerd de medicijnen te verminderen en zo mogelijk te stoppen. Wanneer de ziekte daarna weer opvlamt, wordt gezocht naar de laagst mogelijke dosis van medicijnen die de ziekte onderdrukt. Ook daarna zal in een latere fase weer worden geprobeerd de medicijnen te verminderen en zo mogelijk te stoppen. De controles op de kinderreumatologie spreekuren gaan ook nadat de ziekte inactief is geworden, en de medicijnen zijn gestopt, nog enkele jaren door om de groei en ontwikkeling te vervolgen.

Voor de jongeren met JIA, waarbij de ziekte actief blijft, is er een transitie van zorg programma in samenwerking met de reumaverpleegkundigen en reumatologen voor een soepele overgang van zorg van de kinderarts-reumatoloog naar de volwassen Reumatologie. In Reade is er binnen de volwassen Reumatologie speciale aandacht in de spreekuren voor (jong)volwassenen met JIA.