Welke speciale behandelmodules zijn er?

Er bestaat een intensieve samenwerking tussen de kinderarts-reumatologen, de (kinder)revalidatie-artsen en het multidisicplinaire revalidatie team voor kinderen en jongeren. Afhankelijk van de hulpvraag en bevindingen bij multidisicpliniar onderzoek wordt een op de patiënt afgestemd behandelprogramma opgesteld.