Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek?

Wetenschappelijk onderzoek is nodig om de zorg continue te verbeteren en levert kennis op die artsen en behandelaren helpt om te bepalen welke behandeling het beste is voor u. U kunt hieraan bijdragen door u aan te melden voor een onderzoek. Klik voor meer informatie hier of onze studie: