Wat houdt het zorgpad 'Jicht' in?

Het zorgpad Jicht is bestemd voor cliënten met jicht. U wordt snel en effectief behandeld met als doel de ziekte tot rust te brengen. Het zorgpad start kort na de diagnose. U doorloopt een traject waarin 1 tot 4 (telefonische) afspraken per jaar gepland worden met de reumatoloog. U kunt voor uitgebreide uitleg over jicht en diverse leefstijladviezen terecht bij de reumaverpleegkundige.  

Na het stellen van de diagnose volgt in de regel zowel niet-medicamenteuze als medicamenteuze behandeling door de reumatoloog. Op indicatie verwijst de reumatoloog door naar andere discipline(s)/specialist(en). De behandeling of relevante wijzigingen in de behandeling worden altijd besproken met u.

Indien u goed ingesteld bent op medicatie kunt u terugverwezen worden naar de huisarts, met het advies jaarlijkse controle van de urinezuurconcentratie, nier- en leverfunctie. Het zorgpad is gebaseerd op de landelijke richtlijn Jicht van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie.

Niet-medicamenteuze behandeling bestaat voornamelijk uit leefstijladviezen, te weten:

  • geen of beperkte alcohol inname (ook alcoholvrij bier)
  • rust, koelen met ijs bij acute jichtaanval
  • overbelasting ontstoken gewricht voorkomen
  • stoppen met roken
  • voldoende beweging
  • gewichtsafname bij overgewicht
  • verminderde inname van purinerijke voeding (orgaanvlees en bepaalde vissoorten)
  • ruime vochtinname (2-3 liter water per dag)

Medicamenteuze behandeling

Medicijnen vormen bij jicht een belangrijk middel om de ontstekingen af te remmen en de pijn te verminderen. In overleg met uw reumatoloog start u met medicijnen. Er wordt een onderscheid gemaakt in de behandeling van acute jicht en in de onderhoudsbehandeling.

Bij de behandeling van een acute jichtaanval zal uw arts eerst de aanval zelf willen tegengaan. Er zijn verschillende typen medicijnen zoals ontstekingsremmende pijnstillers (NSAID's ) of corticosteroïden. Colchicine wordt voorgeschreven bij een jichtaanval en tevens als onderhoudsbehandeling in combinatie met een urinezuurverlager.

Bij de onderhoudsbehandeling staat het verlagen van het urinezuurgehalte centraal met als doel gewrichtsontsteking af te remmen en te voorkomen, afname van jichtknobbels (tophi), het beperken van gewrichtsschade en het behouden van de gewrichtsfunctie. Voorbeelden van geneesmiddelen die het urinezuurgehalte verlagen zijn allopurinol en febuxostat (productie van urinezuur remmen) en benzbromaron (uitscheiding van urinezuur verhogen). Het duurt 6 tot 8 weken voordat deze middelen effect hebben.

Om vast te stellen of ze werken, laat uw arts het urinezuurgehalte in uw bloed controleren. Urinezuur verlagende medicijnen worden vooral voorgeschreven bij chronische jicht. Als na verloop van tijd het urinezuurgehalte in het bloed is gedaald tot normale hoeveelheden zullen er geen jichtaanvallen meer optreden. Ook dan moet u de medicijnen blijven slikken om het urinezuurgehalte in uw lichaam laag te houden.

De medicijnen kunt u ophalen bij de hierin gespecialiseerde Apotheek Reade of bij uw eigen apotheek. Aanvullende informatie over de medicatie krijgt u via de apothekers assistente en de reumaverpleegkundige. Uitleg over de verschillende gebruikte middelen vindt u ook op deze website.