Welk behandeltraject doorloopt u?

Wij doen ons uiterste best om cliënten met jicht de best mogelijke zorg te bieden, maar waar bestaat deze zorg uit? Hieronder leest u welke fases u doorloopt voor het vaststellen van uw diagnose en de daaropvolgende bijpassende behandeling.

Verwijzing en afspraak

U hebt een verwijsbrief van uw huisarts of een specialist gekregen. Een eerste afspraak met de reumatoloog maakt u online via Reade.nl of telefonisch via (020) - 242 10 00. U ontvangt een afspraakbevestiging en een algemene folder met praktische informatie. In deze folder leest u onder andere wat u mee moet nemen tijdens uw eerste bezoek aan Reade. 

Aanmelden

U meldt zich op de dag van uw eerste afspraak met de reumatoloog bij de inschrijfbalie. Zij maken uw registratie compleet en verwijzen u naar de juiste wachtkamer van de reumatoloog. Het kan zijn dat u behandeld wordt door een arts in opleiding, die gesuperviseerd wordt door een reumatoloog.

Screening

Uw eerste afspraak met de reumatoloog wordt ook wel een eerste consult genoemd. Tijdens dit consult onderzoekt de reumatoloog wat er aan de hand is. Het is mogelijk dat u aansluitend aan uw afspraak aanvullende onderzoeken krijgt zoals bij het laboratorium voor bloedafname. Om met zekerheid vast te stellen of de ontstekingen worden veroorzaakt door neergeslagen urinezuurkristallen, zuigt de uw arts met een naald wat vocht uit een ontstoken gewricht. Hij onderzoekt dit onder een speciale microscoop. Indien de aandoening jicht direct gesteld kan worden krijgt u direct uitleg over jicht en het vervolgtraject.

Behandeling

Binnen drie weken na uw eerste afspraak plannen wij een tweede afspraak (tweede consult) met de reumatoloog. Tijdens dit gesprek bespreekt de arts met u de uitslagen van de ingezette onderzoeken en de mogelijke diagnose. Indien er geen reumatische aandoening is vastgesteld, wordt u verwezen naar uw huisarts of een andere specialist. Indien de diagnose jicht wordt gesteld, biedt Reade het volgende behandeltraject. Dit behandeltraject wordt ook wel zorgpad genoemd. In een zorgpad hebben betrokken zorgverleners met elkaar afgesproken welke zorgverlener op welk moment welke acties onderneemt.