Hoe ziet de behandeling eruit?

Reade biedt de mogelijkheid voor poliklinische revalidatiebehandeling bij (volwassen) cliënten met kanker, waarbij afhankelijk van de klachten, beperkingen, mogelijkheden en vragen van de cliënt, verschillende therapeuten kunnen worden ingezet. De behandeling vindt plaats onder leiding van een revalidatiearts of physician assistant. De duur van de behandeling hangt af van de vorderingen en de vragen van de patiënt en kan variëren van een paar weken tot een paar maanden. Het doel is om mensen met kanker zoveel mogelijk naar tevredenheid te laten functioneren, ondanks soms blijvende restverschijnselen.

Soms veroorzaakt kanker, of de behandeling daarvan, specifiek letsel aan zenuwstelsel of bewegingsapparaat, zoals bv. perifeer zenuwletsel, dwarslaesie, hersenletsel of amputatie. Dit is vaak reden tot behandeling in een daarin gespecialiseerd revalidatieteam op een andere locatie van Reade, zo mogelijk poliklinisch, soms klinisch.

Wij werken vraaggericht. Dit betekent dat het behandelteam samen met u en uw directe omgeving concrete doelen opstelt, voor een afgebakende periode. Waar mogelijk krijgt u therapie in groepsvorm om van elkaar te leren en lotgenotencontact mogelijk te maken.

Lees meer over: 

  • Oncologische revalidatie