Wie komt u in aanmerking voor behandeling?

Onze poliklinische behandeling richt zich op mensen die:

  • 18 jaar of ouder zijn
  • curatief behandeld of palliatief worden behandeld voor diverse vormen van kanker o.a.: borstkanker, darmkanker, lymfklierkanker en prostaatkanker.

U krijgt de juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plaats, van een deskundig, nauw samenwerkend, multidisciplinair behandelteam. De behandeling wordt uitgevoerd onder leiding van een revalidatiearts of physician assistant. Het doel is optimaal herstel van uw functioneren, zelfredzaamheid en weer kunnen deelnemen aan voor u belangrijke activiteiten. U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of een medisch specialist.