Frédérique van den Berg: GZ-psycholoog

"Soms kunnen we de pijn niet weghalen, maar kunnen we mensen wel coachen om tot een beter inzicht in hun mogelijkheden te komen."

Frédérique van de Berg haalde haar BIG-registratie door na haar universitaire studie neuropsychologie de vervolgopleiding GZ-psychologie te doen. De registratie biedt een vorm van kwaliteitswaarborg, waardoor  ze bij alle zorginstellingen een streepje vóór heeft. Frédérique koos bewust voor Reade, waar ze haar scriptie schreef en een werkervaringsperiode meeliep. Inmiddels is ze hier al weer ruim tien jaar aan de slag. Op dit moment als revalidatiepsychologe in het cluster Pijn & Gedrag. Behandeling vindt hier geheel off- hands en multicisciplinair plaats in teamverband: samen met een revalidatiearts, physician assistent, manueel therapeuten, fysiotherapeut, maatschappelijk werk, arbeidstherapeut en noem maar op. Het cluster Pijn & Gedrag behandelt patiënten met chronische pijn- en whiplashklachten en chronische vermoeidheid. Mensen dus bij wie aan de buitenkant vaak niets is te zien.


Dus geen cliënten met schrijnende amputaties.
Het is maar wat je schrijnend noemt. Niet-zichtbare klachten kunnen ook schrijnend zijn. Deze klachten kunnen de acceptatie en het begrip bemoeilijken. Dit kan ook voor de cliënten zelf lastig zijn om hun signalen serieus te nemen. 

Waarom koos je voor revalidatie? 
Er is in de gezondheidszorg een enorme tweedeling tussen geestelijke en somatische zorg. Maar met name in de pijn is die tweedeling niet zinnig. Je hebt een fysieke klacht die weerslag heeft op je mentale toestand en andersom bepaalt je mentale conditie je fysieke herstel. De revalidatiezorg die we hier hebben brengt beide helften weer samen.

Kun jij iemand afhelpen van zijn chronische pijnklachten? 
Er valt nog iets te winnen als de pijnklacht te begrijpen is en de pijn te beïnvloeden. Vaak blijft chronische pijn levenslang. Een klachtgerichte aanpak is dan niet zo zinvol. Maar zelfs al kunnen we de pijn niet weghalen, we kunnen mensen wel coachen om tot een beter inzicht in hun mogelijkheden te komen. Bijvoorbeeld door te kijken hoe hij zijn energie gebruikt en daarop voortdurend feedback te geven. We bieden onze cliënten continu gedragsexperimenten. 

En dan?
Als de cliënt op tijd rust neemt zal hij beter slapen en functioneren en kan hij zich gaan richten op zaken die voor hem echt belangrijk zijn en ontdekken dat hij nog heel veel mogelijkheden heeft. Bijvoorbeeld om een goede vader te zijn of een lieve partner. Reade is juist bezig een hele leuke slag te maken door de integratie van een nieuwe cognitieve en gedragstherapie in de behandeling: Acceptance & Commitment Therapy (ACT). Mindfullness is hierin een belangrijk onderdeel. Het gaat het dan om acceptatie en concentratie op zaken die voor de cliënt waardevol zijn. Binnen Reade werken we verder aan een programma dat geheel in het teken van de eigen veerkracht staat. Heel vooruitstrevend en uniek voor Nederland. 

Wanneer wordt je gelukkig van je werk?
Als ik een gedragsverandering in een cliënt zie. Dat hij niet meer al zijn energie richt op negatieve zaken als pijncontrole en frustratie over dingen die hij niet meer kan. Maar zich richt op zaken die hem een goed gevoel geven. Reade leert de revalidant om andere keuzes te maken. Dat is op en top psychologie. Wat we hier leren aan onze cliënten, daar zou iedereen profijt van hebben.