Henriëtte Hirschfeld: medewerker HR en vrijwilligerscoördinator

 

“Vrijwilligers komen uit verschillende hoeken. Soms zijn het zelfs buren die op de Overtoom wonen.”

Met haar lange haren en smeulende blik kon Henriëtte Hirschfeld zó uit een Bollywoodfilm stappen. Dat ze een hartstochtelijke fan is, merken haar collega’s bij Reade niet. Ze zit rustig achter haar pc te werken: 20 uur als medewerker P&O en 16 uur als vrijwilligerscoördinator. Het voormalige Jan van Breemen Instituut, nu Reade, gaf haar een nieuw bestaan toen ze als secretaresse-in-opleiding op een vacature reageerde.


Secretaressewerk, Henriëtte?
Ja, ik heb van september 1991 tot november 1999 als secretaresse gewerkt. Het werk was enorm divers. Ik hield mij bezig met P&O-werk, zoals ziekteverzuimregistratie, contracten opstellen maar maakte ook persberichten, notuleerde o.a. bestuursvergaderingen van de Vereniging Anti-Reuma (VAR), organiseerde activiteiten voor cliënten. Yogacursussen, aquarobics, zwemmen in warm water en kuren. Ik verzorgde de administratie hiervan en regelde het vervoer. Door het opgaan van de VAR in het Reumafonds vielen er taken weg. Toen ben ik de P&O-kant opgegaan.

Wat houdt dat in?
Ik beantwoord telefonische vragen van medewerkers, leidinggevenden en externen, houd mij bezig met werving & selectie vanaf het plaatsen van de vacaturetekst tot en met de aanname van een nieuwe medewerker. Ik stel contracten op en ben contactpersoon voor allerlei instanties zoals Centraal Beheer Achmea en Agis. 

Wat doe je als vrijwilligerscoördinator?
Ik stuur een groep van ongeveer 16 vrijwilligers aan. Daarnaast ondersteun ik waar nodig professionals die met vrijwilligers werken. Vrijwilligers komen via de website, de vrijwilligerscentrale en spontaan binnen; soms zijn het buren van de Overtoom. Ze ondersteunen de cliënten van Reade, bijvoorbeeld bij het peuterzwemmen en bij het intern vervoer van de ene afdeling naar de afspraak en terug.

Waar wordt jij blij van bij Reade?
Als ik mijn werk goed doe. Als een medewerker of leidinggevende me een compliment maakt, omdat ik ze verder heb kunnen helpen met informatie. Of als ik een vrijwilliger heb kunnen vinden die een cliënt kan begeleiden naar het ziekenhuis. Ik vind het heel belangrijk om goed op de hoogte te blijven van ontwikkelingen. Het werk van een vrijwilligerscoördinator is solistisch. Je moet zelf het initiatief nemen om te netwerken, te overleggen, trainingen te volgen, vakliteratuur bij te houden.  

Henriëtte, welke dromen koester je nog?
De vrijwilligerscoördinatie goed op poten te zetten. En Hindi leren. Dit jaar nog.