Missie, visie en kernwaarden

Ons motto: Samen (van mogelijkheden) naar maximaal resultaat! We nemen de mogelijkheden én individuele behoeften en wensen van de cliënt als uitgangspunt.

Missie
Hier staan we voor: Reade stelt cliënten in staat hun mogelijkheden maximaal te benutten en de hoogst haalbare kwaliteit van leven te bereiken.

Visie
Hier gaan we voor: Iedereen in Groot-Amsterdam erkent ons als hét centrum voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie.

Op basis van de mogelijkheden en wensen van de cliënt leveren we de juiste zorg op het juiste moment, volgens de allerlaatste wetenschappelijk inzichten. Wij zorgen ervoor dat de cliënt de fases - van bezoek aan de huisarts of ziekenhuisopname tot en met maximale participatie in de maatschappij – soepel doorloopt.

Wij bieden onze zorg zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van de cliënt volgens het principe ‘dichtbij als het kan, centraal als het moet.’ Daartoe bieden wij zorg op onze twee hoofdlocaties en in tal van algemene ziekenhuizen, gespecialiseerde kinderdagcentra en scholen voor speciaal onderwijs. Met verzorgings- en verpleeghuizen en GGZ werken wij intensief samen. Om de terugkeer naar de eigen leefomgeving zo gemakkelijk mogelijk te maken, bieden we naast onze medische zorg aanvullende diensten en investeren we in het verbeteren van alle belevingsaspecten rondom de zorg.

Onze cliënten krijgen zoveel mogelijk ruimte om de regie te voeren over hun eigen behandelproces, wat positief bijdraagt aan de doelmatigheid van onze behandelingen. We werken systematisch aan de kwaliteit en veiligheid van onze zorg en meten structureel de uitkomsten, zodat we onze resultaten kunnen beoordelen en verantwoorden.

Op gebied van wetenschappelijk onderzoek onderscheiden wij ons (inter)nationaal. Hierbij werken we zeer intensief samen met onder meer de Amsterdamse academische centra.

We zijn een opleidingsinstelling voor onder andere reumatologen, revalidatieartsen en GZ-psychologen. Ook spelen we een belangrijke rol bij de opleiding van huisartsen en de nascholing van zorgprofessionals. Stagiaires van tal van opleidingen kunnen kennis en ervaring bij ons opdoen.

Kernwaarden
Reade medewerkers hebben samen nagedacht over de vraag wat zij nou eigenlijk het belangrijkst vinden in hun werk. Daar zijn vier kernwaarden uitgekomen, waarden die wij dagelijks tot uitdrukking willen brengen.

Professioneel
Allereerst zijn we professioneel. Cliënten en samenwerkingspartners mogen van ons verwachten dat we ons vak verstaan en over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. Veiligheid stellen wij boven alles. We zijn goed opgeleid en houden onze vakkennis bij. We weten welke wetenschappelijke onderzoeken en ontwikkelingen er binnen het vakgebied zijn en passen deze kennis toe, we werken dus Evidence Based. Ook onze werkhouding is professioneel en dat betekent onder meer dat we kritisch kijken naar ons eigen functioneren, open staan voor feedback, blijven leren en verbeteren. We zorgen dat duidelijk is hoe onze werkwijze eruit ziet, zodat we daar ook op aangesproken kunnen worden. We gebruiken onze tijd efficiënt en kennen onze eigen grenzen en die van de organisatie. In onze communicatie zijn we open, helder en zorgvuldig. Cliënten en samenwerkingspartners kunnen er op vertrouwen dat we afspraken nakomen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Met plezier
Werken met plezier is werken met inzet en enthousiasme. Wanneer we als medewerkers tevreden zijn, is dat goed voor onze cliënten en samenwerkingspartners en goed voor de organisatie en onszelf. We doen daarom ons best om ons eigen werk en dat van collega’s aantrekkelijk te maken en te houden. Zo stellen we ons collegiaal op, uiten onze waardering, tonen interesse, steunen elkaar en hebben iets voor elkaar over. We dragen bij aan een open en veilig klimaat, waarin kritiekpunten op een opbouwende manier worden besproken. We voelen ons medeverantwoordelijk voor de organisatie en alles wat daarin gebeurt, en zijn ons bewust van het belang van ons werk. Op gezette tijden vragen we ons af wat er nodig is om met plezier te blijven werken, en hoe we dat kunnen realiseren.

Klantgericht
We richten ons op de wensen en behoeften van onze klanten: cliënten, collega’s en samenwerkingspartners. Dat doen we door goed te luisteren en vragen te stellen. Door in gesprek te gaan, mee te denken, tevredenheid te toetsen en actief te zoeken naar manieren om van dienst te zijn. We zijn altijd helder over wat we kunnen bieden. We proberen niet alleen aan verwachtingen te voldoen, maar die zelfs te overtreffen. We ontvangen mensen gastvrij en vinden het belangrijk dat zij zich welkom voelen bij Reade. We benaderen klanten met respect en zijn ervan doordrongen dat iedere klant een individu is, met een eigen belevingswereld, eigen normen en waarden en een eigen verantwoordelijkheid. We vragen ons steeds af hoe we kunnen aansluiten bij deze persoon en hoe we kunnen zorgen dat we elkaar goed begrijpen.

Vernieuwend
Omdat we het beste willen voor onze cliënten, medewerkers, organisatie en omgeving zoeken we voortdurend naar verbetermogelijkheden en samenwerkingsverbanden. Daarnaast doen we wetenschappelijk onderzoek om zo de cliënt van morgen beter te kunnen behandelen. De inhoud van ons werk en de manier waarop we het werk organiseren is daarom voor ons nooit vanzelfsprekend. We hebben een open oog voor ontwikkelingen binnen en buiten onze sector, voor nieuwe kennis en inzichten. We zijn ambitieus en ondernemend, willen graag voorop lopen in ontwikkelingen. We durven nieuwe wegen in te slaan en te experimenteren, fouten te maken en daarvan te leren. Als we ergens een mogelijkheid zien om cliënten nog beter of efficiënter te helpen, grijpen we die mogelijkheid aan.