Stichtingen

Gelieerd aan Reade zijn twee vermogensstichtingen, afkomstig uit legaten, die hun dividend kunnen gebruiken voor (wetenschappelijke) projecten van Reade. De DNS voor revalidatiegeneeskundige projecten en de de Stichting Jan van Breemen voor projecten op het gebied van de reumatologie.

ANBI-status
De Duyvensz-Nagel Stichting en Dr. Jan van Breemen stichting zijn beide aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Vanaf 1-1-2008 zijn giften aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Vanzelfsprekend dient de gift aan een ANBI te voldoen aan alle overige eisen van de Belastingdienst.

ANBI informatie Duyvensz-Nagel Stichting

ANBI informatie Dr. Jan van Breemen Stichting