Welk behandeltraject doorloopt u?

Hieronder leest u welke fases u doorloopt voor het vaststellen van uw diagnose en de daaropvolgende bijpassende behandeling.

Verwijzing en afspraak

U hebt een verwijsbrief van uw huisarts of een andere specialist gekregen. Een eerste afspraak met de reumatoloog maakt u via MijnReade of telefonisch via 020 5896 589. U ontvangt een afspraakbevestiging en een algemene folder met praktische informatie. In deze folder leest u onder andere wat u mee moet nemen naar uw eerste bezoek bij Reade. Plan hier uw eerste bezoek aan onze locatie Dr. Jan van Breemenstraat.

Aanmelden

U meldt zich op de dag van uw eerste afspraak met de reumatoloog bij de inschrijfbalie. Zij maken uw registratie compleet en verwijzen u naar de juiste wachtkamer van de reumatoloog. Het kan zijn dat u behandeld wordt door een arts in opleiding, die gesuperviseerd wordt door een reumatoloog.

Screening

Uw eerste afspraak met de reumatoloog wordt ook wel een eerste consult genoemd. Tijdens dit consult onderzoekt de reumatoloog wat er aan de hand is. Bij het vermoeden op osteoporose zal altijd een DXA (=botdichtheidsmeting) van de lendewervelkolom en de heupen en een VFA (Vertebral Fracture Asssesment) plaatsvinden. Zowel bij een verlaagde botdichtheid (DXA) als bij een wervelinzakking (VFA) is er een verhoogd risico op toekomstige fracturen. Beide onderzoeken (DXA en VFA) zijn pijnloos. Daarnaast zal uw arts een inschatting maken van het valrisico, en wellicht bloedonderzoek doen naar eventuele andere (secundaire) oorzaken van osteoporose.

Behandeling

Binnen drie weken na uw eerste afspraak plannen wij een tweede afspraak (tweede consult) met de reumatoloog. Tijdens dit gesprek bespreekt de arts met u de uitslagen van de ingezette onderzoeken en of er wel of niet sprake is van osteoporose. De behandeling van osteoporose bestaat enerzijds uit leefregels (voldoende calcium, vitamine D en lichaamsbeweging), en anderzijds uit medicijnen die het bot sterker maken. Eerste keus zijn de zogenaamde bisfosfonaten, pillen die u 1x per week moet nemen. Als u deze medicijnen niet mag hebben of niet verdraagt, zijn er injecties mogelijk (zoledronaat of denosumab). Meestal is het nodig om deze medicijnen 5 jaar te gebruiken.

NB: er zijn ook patiënten die reeds onder behandeling bij Reade zijn vanwege hun reumatische aandoening (bijvoorbeeld RA, PMR, Ziekte van Bechterew etc). Het kan zijn dat uw reumatoloog denkt dat u ook mogelijk osteoporose heeft, en daarnaar een onderzoek doet (DXA/VFA etc). Indien uit de onderzoeken blijkt dat u inderdaad osteoporose hebt, zal uw reumatoloog een behandeling starten.