Wat doen we op het gebied van wetenschappelijk onderzoek?

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs zijn geïntegreerd in het zorg- aanbod. We behandelen grote cliëntgroepen op specifieke terreinen. Dit biedt mogelijkheden tot cliëntgebonden en zorg-gerelateerd onderzoek. Onze wetenschappelijke focus leggen we op drie onderzoekslijnen:

  • Geneesmiddelen doseren en effect beoordelen

  • Vroege reumatoïde artritis

  • Cardiovasculaire comorbiditeit
    Hiernaast bestaat de osteoartritis-onderzoekslijn die met het revalidatieonderzoek is verbonden.

Lees meer over wetenschappelijk onderzoek bij Reade Reumatologie