Wat doen we op het gebied van wetenschappelijk onderzoek?

Reade Revalidatie heeft een vooraanstaande positie in wetenschappelijk onderzoek en innovatie en werkt nauw samen met VUmc, VU Bewegingswetenschappen en AMC. We hebben drie onderzoekslijnen: 

  1. Neurorevalidatie
  2. Dwarslaesie en aangepast sporten
  3. Pijn- en reumarevalidatie

De focus ligt op het transparant maken en verbeteren van de kwaliteit van de behandeling. Een goed voorbeeld van de synergie tussen zorg en onderzoek zijn de systematische zorgevaluaties die Reade Revalidatie de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Hiermee wordt gestructureerd informatie verzameld over een cliënt op meerdere momenten gedurende de revalidatiebehan- deling. Door regelmatig tijdens de behandeling te meten wat de resul- taten zijn, kan een behandelteam zien of voor de juiste behandeling is gekozen of dat de behandeling moet worden aangepast. Dit verhoogt de kwaliteit van zorg.

Lees meer over wetenschappelijk onderzoek bij Reade Revalidatie.