Hoe ziet de behandeling eruit?

Na een eerste gesprek met de revalidatiearts volgt een intake met de psycholoog. Tijdens deze intake wordt mogelijk een neuropsychologisch onderzoek afgenomen. Daarmee kunnen de gevolgen van het hersenletsel, zoals geheugen- of aandachtsstoornissen, beter in kaart worden gebracht. Er wordt gewerkt in groepen van acht cliënten. De deelnemers komen twee keer per week anderhalf uur samen. De behandeling duurt in totaal 14 weken. Ongeveer na de zeven weken is er een pauzeperiode. Bij de behandeling komen o.a. de volgende programmaonderdelen aan bod:

  • Informatie over de veranderingen na hersenletsel op cognitief, emotioneel en gedragsmatig vlak.
  • Ervaringsoefeningen en huiswerkopdrachten.
  • Oefenen van geconcentreerd waarnemen en denken.
  • Rollenspelen.

Hersenletsel krijgt u nooit alleen. De gevolgen van hersenletsel hebben invloed op uw directe omgeving. Steun van uw naastbetrokkenen is belangrijk. Voor de naastbetrokkenen vinden er twee bijeenkomsten plaats: één aan het begin en één aan het eind van het behandelprogramma. Zij krijgen informatie en de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.

Het behandelteam bestaat uit twee psychologen en een arbeidstherapeut. Tijdens de intake en na afronding wordt geïnventariseerd of er, aanvullend, nog therapieën nodig zijn.