Welk behandeltraject doorloopt u?

Hieronder leest u welke fases u doorloopt voor het vaststellen van uw diagnose en de daaropvolgende bijpassende behandeling.

Verwijzing en afspraak

U hebt een verwijsbrief van uw huisarts of een andere specialist gekregen. Een eerste afspraak met de reumatoloog maakt u via MijnReade of telefonisch via 020 5896 589. U ontvangt een afspraakbevestiging en een algemene folder met praktische informatie. In deze folder leest u onder andere wat u mee moet nemen naar uw eerste bezoek bij Reade.

Aanmelden

U meldt zich op de dag van uw eerste afspraak met de reumatoloog bij de inschrijfbalie. Zij maken uw registratie compleet en verwijzen u naar de juiste wachtkamer van de reumatoloog. Het kan zijn dat u behandeld wordt door een arts in opleiding, die gesuperviseerd wordt door een reumatoloog.

Screening

Uw eerste afspraak met de reumatoloog wordt ook wel een eerste consult genoemd. Tijdens dit consult onderzoekt de reumatoloog wat er aan de hand is. Het is mogelijk dat u aansluitend aan uw afspraak aanvullende onderzoeken krijgt zoals een bloedafname bij het laboratorium. Met een bloedbezinkingssnelheid test (BSE) kan de reumatoloog meten hoe snel de rode bloedcellen in uw bloed zakken. Als dit sneller is dan normaal, dan weet uw arts dat u ergens een ontsteking in uw lichaam heeft. Een hoge bezinkingssnelheid kan door veel ziekten veroorzaakt worden. Om andere ziekten dan PMR uit te sluiten, kan de reumatoloog ook andere bloedonderzoeken doen en zal hij meestal ook röntgenfoto’s laten maken. Als aan de hand van deze onderzoeken geen andere ziekten kunnen worden aangetoond, kan aan de hand van uw leeftijd, uw klachten en het bloedbezinksel vastgesteld worden dat u de ziekte heeft.

Behandeling

De eerste keus bij de behandeling van PMR is prednison. Dit is een krachtige ontstekingsremmer en afweer-onderdrukkend medicijn dat behoort tot de corticosteroïden (bijnierschorshormonen). De startdosering is meestal 15 mg per dag. In het algemeen voelen mensen zich al na enkele dagen veel beter, echter het kan ook wat langer duren (2-4 weken). Als de klachten verminderen en de uitkomsten van de bezinkingssnelheidtest verbeteren, wordt de dosering prednison geleidelijk afgebouwd. Bij ongeveer 8 op de 10 mensen lukt het de prednison geheel af te bouwen in 1-2 jaar, 2 op de 10 mensen houdt een lage dosering (rond de 5 mg) als onderhoudsbehandeling. Indien het niet lukt om de prednison af te bouwen naar een lage dosering ( minder dan 7.5 mg per dag), kan overwogen worden om een ‘prednisonspaarder’ zoals methotrexaat toe te voegen aan de medicatie.

Indien u langere tijd prednison zal gaan gebruiken, loopt u het risico om osteoporose te krijgen. Om dit te voorkomen zal uw arts zal u ook ‘botbeschermende’ medicatie voorschrijven. Ook wordt vaak maagbescherming gegeven.

Soms kunnen de klachten bij PMR behandeld worden met NSAIDs. Dit zijn ontstekingsremmende pijnstillers met een snelle werking. De behandeling kan worden uitgebreid met fysiotherapie om de stijfheid en bewegingsbeperking te verminderen.