Wat is het Preventieonderzoek RA?

Patiënten met gewrichtsreuma worden steeds vroeger behandeld met medicijnen om schade door de reuma te voorkomen, tegenwoordig soms al bij het eerste bezoek aan de reumatoloog. De volgende vraag die dan opkomt, is of iemand beter af is als de behandeling nog eerder begint, voordat de gewrichten echt ontstoken zijn. We zouden echter alleen patiënten willen behandelen die een hoge kans hebben op het ontstaan van gewrichtsreuma.

Om deze kans preciezer in te kunnen schatten is een onderzoek nodig met mensen die wel reuma-antistoffen hebben maar nog geen ontstoken gewrichten. Die situatie treedt vooral op bij bloedverwanten van patiënten met gewrichtsreuma. Deze mensen hebben door hun erfelijke aanleg al een licht verhoogde kans om gewrichtsreuma te krijgen. Die kans wordt nog iets groter wanneer ook reuma-antistoffen aanwezig zijn in het bloed.