Wie kunnen deelnemen aan dit onderzoek?

Op dit moment is er in Reade in samenwerking met het AMC en het VUmc een onderzoek gaande waarbij mensen met reuma-antistoffen maar zonder ontstoken gewrichten gevolgd worden om te zien of en wanneer gewrichtsreuma ontstaat. Wij zijn hiervoor op zoek naar mensen met gewrichtsklachten en antistoffen in het bloed. Of er antistoffen aanwezig zijn kunnen wij alhier testen als u zich aanmeldt. Als deze antistoffen aanwezig zijn, is de kans op het ontstaan van gewrichtsreuma dus verhoogd en kunt u meedoen met het onderzoek. U zal dan door een arts worden gezien die controleert of er gewrichtsreuma ontstaat.

Daarnaast kunt u ook meedoen aan het onderzoek indien er door de huisarts reuma-antistoffen in het bloed zijn aangetoond en u al dan niet gewrichtsklachten heeft. Ook voor deze groep geldt dat ze alhier nogmaals getest zullen worden en dat er controle op gewrichtsreuma plaatsvindt.