Aanvraag Wmo-voorziening: eenvoudig geregeld

Bij de revalidatiebehandeling hoort ook het zoeken naar praktische hulpmiddelen en aanpassingen die de zorg thuis voor uw kind en uw gezin kunnen verlichten. Reade heeft in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een unieke samenwerking met de gemeente Amsterdam: Adviesbureau Reade. Dit betekent dat wij maximale ondersteuning kunnen bieden bij het aanvragen van Wmo-voorzieningen, waardoor (vaak complexe) procedures efficiënt en effectief worden afgehandeld.