Behandelplan op-maat

Samen met het behandelteam – en in samenspraak met u – stelt de kinderrevalidatiearts een op-maat behandelplan op. Dit behandelplan is enerzijds gebaseerd op de leeftijd, ontwikkelingsfase en de mogelijkheden van uw kind, en anderzijds op een inventarisatie van hulpvragen van uw kind, u als ouder en de omgeving. In het behandelplan staan de doelen van de behandeling. Dit zijn doelen op het gebied van:

  • Communicatie
  • Bewegen/verplaatsen
  • Persoonlijke verzorging
  • Dagbesteding
  • Spel- en leervaardigheden
  • Sociaal-emotioneel functioneren

Daarnaast beschrijft het behandelplan aan welke doelen uw kind gaat werken (samen met u) in de thuisomgeving of school, in samenwerking met de therapeuten. Met elkaar wordt afgestemd wat de optimale therapiefrequentie is en de periode waarin de revalidatiebehandeling wordt aangeboden.

Tijdens de behandeling wordt gebruikgemaakt van een nieuwe vorm van behandelcommunicatie die erop gericht is alle stappen in de behandeling in nauwe samenspraak met uw kind en u te zetten.