De behandeling

Een belangrijk onderdeel van de revalidatiebehandeling is u te adviseren over de toekomst, opvoeding en school. Tijdens de behandeling volgt het kind verschillende, op elkaar afgestemde therapieën. Dit kunnen zowel individuele als groepstherapieën zijn. Er is veel aandacht voor school, vrijetijdsbesteding, sport en voor hulpmiddelen waarmee het kind weer kan deelnemen aan diverse activiteiten. De revalidatie stopt als de gestelde doelen behaald zijn.

Individuele therapiën

Onderstaande onderdelen kunnen in verschillende combinaties en volgordes worden gevolgd:

 • Expertise consult (korte hulpvraaggerichte screening).
 • Screening (doelgroepspecifiek observatietraject).
 • Behandeltraject (zorg op maat door een interdisciplinair team).
 • Voorlichtingsmodule (twee bijeenkomsten voor jongeren met chronische pijn en hun ouder(s).
 • Voetenspreekuur (revalidatiearts, podotherapeut en fysiotherapeut beoordelen statiek, houding en looppatroon).
 • Reade voor jongeren (modules voor jongeren van 16-24 jaar rondom thema's arbeid, eigen regie, voorzieningen en aanpassingen en seksualiteit).
 • Hydrotherapie/sportgroepen (als onderdeel van een revalidatietraject).

Groepsbehandelingen en ouderavonden

Ook worden er diverse groepstherapiën en ouderavonden aangeboden, zoals:

 • Therapeutische peutergroep: vroegbehandeling 1,5-4 jaar.
 • (sch)Ouder aan (sch)Ouder: ouders met elkaar in gesprek.
 • BasisWijs: voorlichtingsavond voor basisonderwijs.
 • Dit ben ik: handicapbeleving.
 • Mega Power Groep: loopvaardigheidsgroep.
 • Zeg het met gebaren: cursus basisgebaren voor ouders.
 • BAL enzo: bal- en sociale vaardigheden.
 • Winter- & Kampeerfeest: handvaardigheid gericht op tweehandig werken.
 • Beestenfeest: mCIMT-BIT-therapie.
 • Gymmodule: kinderen (8-12 jaar) met jeugdreuma leren hun grenzen aan te geven.
 • Ontspanningsmodule: jongeren krijgen adviezen over ontspanning.
 • Reumaatjes: cursus omgaan met jeugdreuma.
 • Beweeggroepen: verschillende groepen voor kinderen vanaf acht jaar.