Reade voor Jongeren

Jongeren met een beperking of chronische aandoening blijken vaak problemen te hebben in de overgang van puberteit naar volwassenheid. Het aanbod van zorginstellingen is vaak onvoldoende afgestemd op de specifieke behoeftes van deze jongeren, bijvoorbeeld als het gaat om regie op eigen leven of arbeidsparticipatie. Met ‘Reade voor Jongeren’ wordt dat doorbroken. Elk cluster heeft een speciale jongerencoach die met de jongere bespreekt hoe Reade hem of haar het beste kan ondersteunen op het gebied van zelfstandigheid, wonen, huishouden, werk, opleiding en relaties. Vervolgens wordt een individueel transitieplan opgesteld. Verder worden de reguliere behandelingen aangevuld met specifieke jongerenmodules, zoals:

  • Eigen Regie
  • Voorzieningen en Aanpassingen
  • Relaties en Seksualiteit
  • Sport en Gezonde leefstijl
  • Aan ‘t werk!?
  • Geslaagd studeren