Hoe ziet de behandeling eruit?

Ten eerste bekijken we met u of er behoefte is aan klinische of poliklinische revalidatie. Dan volgt een onderzoeksfase van enkele weken. Een team van behandelaars onderzoekt met u uw mogelijkheden, en welke problemen en beperkingen u ervaart. In overleg met u stellen zij een behandelprogramma op. Wat u in de toekomst (weer) wilt kunnen, bepaalt grotendeels de richting van de behandeling. Het behandelteam bestaat onder andere uit artsen, fysiotherapeuten, sportmedewerkers, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers en psychologen. Bij klinisch verblijf krijgt u natuurlijk ook altijd te maken met verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Daarnaast kunt u ook een beroep doen op de geestelijke begeleiding.

Revalidatie richt zich op de volgende gebieden:

Bewegen/verplaatsen

U traint het zitten en staan, het verplaatsen van het ene object naar het andere, bijvoorbeeld van bed naar stoel, het verplaatsen over korte afstanden in een rolstoel of het lopen met eventueel een loophulpmiddel. Ook kijken we of u weer kunt leren traplopen. Daarnaast kunt u het verplaatsen over langere afstanden oefenen, zoals per auto, openbaar vervoer, fiets, rolstoel of aangepast vervoer.

Persoonlijke verzorging

U oefent zelfverzorgende taken met de mogelijkheden en beperkingen die u heeft. U kunt hierbij denken aan douchen, scheren, eenhandig aan- en uitkleden, en aan eten en drinken.

Communicatie

U oefent om duidelijk te kunnen maken wat u wilt en om te begrijpen wat er gezegd of geschreven wordt. Hierbij kunnen verschillende aspecten aan de orde komen, zoals u verbaal en non-verbaal uiten (‘spreken’ met gebaren en gezichtsuitdrukkingen), schrijven, begrijpen en omgaan met een ‘taalzakboek’.

Wonen, werken en tijdsbesteding

Tijdens de revalidatie besteden we veel aandacht aan uw sociale en maatschappelijke leven. Bijvoorbeeld aan uw woon- en werksituatie en tijdsbesteding. We bespreken of u kunt doen wat u wilt doen en stemmen de therapie hierop af. Wanneer blijkt dat u thuis of op uw werk aanpassingen of  voorzieningen nodig heeft, kan het behandelteam u adviseren. Het team kan u ook advies geven als u zou moeten verhuizen naar een andere woning. Ervaring met wonen kunt u opdoen tijdens proefweekenden thuis of tijdens een kort verblijf in de proefwoning in Reade.

Cognitie

Mensen met NAH kunnen last hebben van geheugen concentratieproblemen. Om deze reden wordt in de eerste fase van de revalidatie vaak neuropsychologisch onderzoek gedaan. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen we u helpen bij het omgaan met deze klachten.

Verwerken van de gevolgen van hersenletsel

Het team biedt u en uw naasten ook begeleiding en ondersteuning bij de verwerking van de gevolgen van uw hersenbeschadiging. Daarbij kunnen veranderende relaties en reacties uit uw omgeving ter sprake komen.

Revalideren kunt u zowel klinisch als poliklinisch. De vorm, inhoud en frequentie van de behandeling zijn afhankelijk van en afgestemd op uw persoonlijke doelen en mogelijkheden. Reade kent verschillende klinische behandelprogramma’s. De behandelingen vinden voornamelijk in groepen plaats.

Op basis van de belangrijkste gemeenschappelijke gevolgen wordt een behandelprogramma aangeboden. Zo is er een communicatieprogramma, een beweegprogramma en een cognitieprogramma. Het cognitieprogramma vindt plaats in een aparte en rustige ruimte op de verpleegafdeling, waar u zo zelfstandig mogelijk kunt revalideren. Hierbij is een vaste groepsbegeleider aanwezig.

Als u klinisch revalideert, heeft u elke week een gesprek met de revalidatiearts over het verloop van de revalidatie. Met uw contactpersoon van de verpleging op uw afdeling kunt u de gang van zaken op de verblijfsafdeling bespreken. Bij poliklinische revalidatie heeft u regelmatig een gesprek met de revalidatiearts over het verloop van uw revalidatie. Zowel bij klinische als bij poliklinische revalidatie kunt u uiteraard ook altijd met vragen, opmerkingen of wensen terecht bij de leden van uw behandelteam.