Wat is de duur van de behandeling?

Het is niet goed mogelijk om vooraf aan te geven hoelang de revalidatie duurt. De periode verschilt per persoon. Na een onderzoeksfase (de eerste twee tot drie weken van uw behandeling) kan de revalidatiearts een inschatting maken. De arts overlegt daarna geregeld met u of deze inschatting nog steeds juist is. Wanneer u klinisch revalideert, streven we ernaar uw verblijf zo kort mogelijk te houden.

Uw verblijf eindigt wanneer u geen revalidatie-indicatie voor klinisch opname meer heeft. Als u te lang moet wachten op voorzieningen, wordt er in overleg met u naar andere oplossingen gezocht. Uw terugkeer naar huis bereiden we tijdig en zorgvuldig met u en uw naasten voor. Eventuele eerdere ervaringen tijdens een weekend thuis, een huisbezoek, of in onze proefwoning zijn hierbij belangrijk. Een poliklinische behandeling eindigt wanneer u geen vragen meer heeft waar Reade u bij kan helpen.