Tarieven

De kosten zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen. Vaak worden rijlessen helemaal of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar, het UWV of de gemeente (in het kader van de Wmo). We raden u aan om bij deze instanties te informeren naar de mogelijkheden. Revalideert u bij Reade? Neem contact op met uw revalidatiearts voor een aanmelding.

Indien er speciale aanpassingen gemaakt moeten worden, worden deze kosten niet berekend, wel is er een bedrag van € 53,50 bij de passing verschuldigd.

Categorie  Tarief  
Intake € 55,-

Categorie 1
(Geen aanpassing en BTS) 

€ 55,-
Categorie 2 
(Linker gaspedaal)
€ 60,-
Categorie 3 
(Kniegas links of rechts, remslof links
of rechts, pedaalbrug)
€ 70,- 
Categorie 4
(Rem/gas schijf links of rechts,
kantelpedaal, alle overige aanpassingen)
€ 80,-
Categorie 5 
(Joystick besturing, fietsstuur)
€ 55,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tarieven per 1 mei 2017